Kontakt

Adres korespondencyjny – biuro kościoła:

Kościół Boży w Chrystusie
Wspólnota Chrześcijańska „Słowo Życia” w Białymstoku
ul. Warszawska 43 lok.4
15-062 Białystok

tel. 693-430-007
www.slowozycia.org
konto: BGŻ o. Białystok 52 2030 0045 1110 0000 0198 6990

Kontakt poprzez media społecznościowe

Facebook strona główna
Instagram