Logowanie

Kontakt

Adres korespondencyjny - biuro kościoła:

Kościół Boży w Chrystusie
Wspólnota Chrześcijańska "Słowo Życia" w Białymstoku
ul. Stanisława Leca 5
15-198 Białystok

tel. 693-430-007
e-mail: biuroslowozycia@op.pl
www.slowozycia.org
konto: BGŻ o. Białystok 52 2030 0045 1110 0000 0198 6990

Miejsce i adres naszych spotkań:
Klub "Metafora"
ul.Broniewskiego 4 (I piętro )