Logowanie

Kontakt

Kościół Boży w Chrystusie
Wspólnota Chrześcijańska "Słowo Życia" w Białymstoku
tel. 693-430-007
www.slowozycia.org
konto: BGŻ o. Białystok 52 2030 0045 1110 0000 0198 6990