Logowanie

Wyznanie wiary

Wierzymy w jedynego Boga w trzech osobach - Boga Ojca, Jego Syna Jezusa Chrystusa oraz Ducha Świętego

Wierzymy, że Biblia czyli Pismo Święte jest natchnionym przez Ducha Świętego Słowem Bożym

Wierzymy, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy i został wskrzeszony z martwych, dzięki czemu możemy dostąpić odpuszczenia grzechów oraz zbawienia z łaski Bożej

Wierzymy w ponad naturalne narodziny Jezusa z Marii dziewicy, Jego zmartwychwstanie i powtórne przyjście w Chwale

Wierzymy w Boże uzdrowienie i uwolnienie od chorób oraz opresji demonicznych

Wierzymy, ze każdy wierzący powinien być ochrzczony chrztem wodnym przez zanurzenie

Wierzymy w Chrzest Duchem Świętym, który jest dla wszystkich wierzących

Wierzymy, że ludzie wierzący stanowią kościół, który jest ciałem Jezusa Chrystusa, poprzez który Bóg objawia Swoje Imię na ziemi.