Logowanie

Służby

Służba ewangelizacyjna
Jej celem jest konsolidacja wszelkich działań ewangelizacyjnych w kościele oraz przygotowanie ludzi do głoszenia słowa. Nasza ewangelizacja stale się rozwija i widzimy, że Bóg pragnie pomnożenia w tej dziedzinie. Prowadzi to nas nowych inicjatyw ewangelizacyjnych oraz wyraźnie wskazuje nam kierunek rozwoju.
Służba modlitewna
Konsolidacja modlitwy w kościele, prowadzenie spotkań modlitewnych. Wierzymy, że dzięki modlitwiw Bóg wypełnia swoją wolę na ziemi, a kościół i poszczególni członkowie mogą skutecznie wypełniac swoją służbę.
Modlitwa wstawiennicza
Wstawnnictwo i modlitwa są fundamentem Bożego kościoła, który według słów Jezusa powinien być domem modlitwy.  Grupa wstawiennicza spotyka się w każdy poniedziałek .

Służba uwielbienia (muzyczna)
Uwielbienie Boga jest jedną z ważniejszych rzeczy w naszym życiu. Wierzymy w to, że Chwała i Cześć oddawana Bogu sprowadza Jego obecność, namaszczenie, radość oraz prawdziwą moc do naszego życia. Zapraszamy na próby grupy uwielbienia.

Służba porządkowa
Do zadań służby należy przygotowanie spotkań, utrzymanie czystości oraz dbałość o bezpieczeństwo na nabożenstwach. Bóg jest Bogiem harmonii i porządku, zachęca nas to do lepszej organizacji w kościele oraz prowadzi do duchowego wzrostu i zmiany naszego charakteru.
Służba dziecięca (szkółka niedzielna)
W czasie obecnym zajmujemy się głównie prowadzeniem szkółki dla dzieci, która to odbywa się w trakcie nabożeństwa. Wierzymy jednak, że praca ta rozrośnie się do większych wymiarów, modlimy się o powstanie Bożego poruszenia wśród dzieci i młodzieży.

Służba techniczna
Służba techniczna zajmuję się głównie przygotowaniem technicznym nabożeństw oraz prowadzeniem strony internetowej.
Służba Pomocy "Światło"
Pomoc osobom potrzebującym oraz rodzinom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. W ramach działań misji jest organizowanie imprez charytatywnych np. "Gwiadkowa niespodzianka".
Biblioteka i księgarnia
Nasza księgarnia i biblioteka rozwija się z miesiąca na miesiąc. Zachecamy do czytania i wypożyczania książek, jest to poza Biblią bardzo wartościowe źródło poznania Boga.