Logowanie

Kościół Boży w Chrystusie w Polsce

Kościół Boży w Chrystusie mieści się w charyzmatycznym nurcie chrześcijaństwa, uznając za podstawowy cel swojego działania ewangelizację.  Wierzymy, że dzięki mocy Ducha Świętego ludzie mogą w codziennym życiu doświadczać podobnych przeżyć jak pierwsi chrześcijanie takich jak np. mówienie innymi językami, uzdrawianie chorych, uwalnianie ludzi opętanych przez siły demoniczne.

Należymy do nurtu kościołów ewangelikalnych,  uznających za swój jedyny autorytet Pismo Święte.

Kościół Boży w Chrystusie został zarejestrowany 27 lutego 1988 roku. Obecnie jest wpisany do Rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych, prowadzonego przez Departament Wyznań MSWiA, do działu A, poz.28.

Czytaj więcej na stronie www.kbwch.pl

Jesteśmy członkami :

Aliansu Ewangelicznego w Polsce, Europejskiego Aliansu Ewangelicznego oraz  Światowego Aliansu Ewangelicznego.