Logowanie

Nasza nazwa

Nazwa "Słowo Życia" związana jest z fragmentem Pisma Świętego:
"Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych." Ewangelia wg. św. Mateusza 4:4

Słowo Boże - Słowa Jezusa są żywe, ożywiają każdego, który je przyjmuje i wierzy. Dają nam radość, pokój i miłość , ale przede wszystkim  Boże zbawienie, uwolnienie oraz uzdrowienie.
"Wtedy rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do niego: Panie! Dawaj nam zawsze tego chleba! Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie." Ewangelia wg. św. Jana 6:32-35

Bóg się nie zmienił, dzisiaj pragnie dotykać się naszego serca i objawiać się nam osobiście.
"Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi."  Ewangelia wg. św. Jana 8:31-32