Logowanie
 

Początkiem kościoła w Białymstoku jest styczeń 2005 roku, wówczas rozpoczęły się nasze regularne spotkania. Bóg wypełnił nasze serca silnym pragnieniem modlitwy i głoszenia ewangelii Jezusa Chrystusa (Dz.Ap.1.8). Dzień 18 kwietnia 2005 roku jest datą zarejestrowania w Białymstoku Kościoła Bożego w Chrystusie Wspólnoty Chrześcijańskiej "Słowo Życia".

"Bóg włożył w nasze serca nowe rzeczy i skierował oczy na Jego wizję, której to pragnienie umieścił w nas dużo wcześniej. Jest to praca pionierska o cechach apostolskich, dlatego też głównie oparta została na Bogu i Jego Słowie. Bóg przemówił do nas przez następujące słowo, potwierdzając to, co już wcześniej włożył do naszych serc."

"Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów: przez cały dzień i przez całą noc, nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie! I nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi! Pan przysiągł na swoją prawicę i na swoje mocne ramię; Już nigdy nie dam twojego zboża na pokarm twoim nieprzyjaciołom, a cudzoziemcy nie będą pili twojego wina, przy którym mozolnie pracowałeś, lecz ci, którzy zbierają zboże, sami je będą spożywać i wysławiać Pana, a ci, którzy zbierają wino, sami będą je pić w przedsionkach mojej świątyni. Przechodźcie, przechodźcie przez bramy, gotujcie drogę ludowi! Torujcie, torujcie ścieżkę, usuwajcie kamienie, podnieście sztandar nad ludami! Oto Pan ogłosił aż po krańce ziemi: Powiedzcie córce syjońskiej: Oto nadchodzi twoje zbawienie, oto jego zapłata idzie z nim, a jego nagroda jest przed nim. I nazwą ich ludem świętym, odkupionymi Pana, a ciebie nazwą "Poszukiwaną", a nie miastem porzuconym."                                       Izajasza 62:6-12

"Wierzymy, że Bóg pragnie wypełnić to wszystko, o czym jest powyżej napisane. Jest to też naszym pragnieniem i celem w życiu. Wierzymy, że Bóg powołał nas do wypełniania Jego woli, Jego planów w Jego mocy i autorytecie. Bóg chce podnieść swój sztandar nad ludami, nad Białymstokiem. Chce objawić swoje imię oraz zbawienie. Wierzymy, że wraz z całym ciałem Chrystusa będziemy uczestniczyć w Jego dziele i wypełnimy powołanie, które nam dał."

Pastorzy Krzysztof i Małgorzata Gola