Logowanie

II LIst do Koryntian 9:12-15
Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach, składanych Bogu. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi; A modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was.
Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar jego.

W powyższym fragmencie Słowo Boże uczy nas, że sprawowanie służby miłosierdzia (tzn. wsparcia materialnego dla potrzebujących) nie tylko przynosi pomoc dla tych, którzy jej potrzebują, ale również jest sposobem na oddawanie chwały Bogu oraz przynosi łaskę dla tych, którzy nie szczędzą swoich pieniędzy na ten cel.
Nasza wspólnota zaangażowała się w pomoc dla osób, które zagubiły się w życiu i teraz szukają nowego startu w ośrodku dla osób uzależnionych i bezdomnych "Nowy Początek" w Warszawie. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca robimy w trakcie nabożeństwa zbiórkę pieniędzy na ten cel. Ponadto gromadzimy odzież na rzecz ośrodka. Jeśli masz pragniennie, by dołączyć do nas w tym dziele, zapraszamy!
W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział: Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać. (Dzieje Apostolskie 20:35)
Oto link do strony internetowej ośrodka:

Kolekty zbierane są w ostatnią niedzielę miesiąca, w zakładce dla członków zamieszczamy szczegółowe sprawozdanie zebranych funduszy.