Logowanie


CIASNOTA SERCA

Czytając fragment z "2Kor.6.(11) Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie, serce nasze szeroko się otwarło; (12) nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych; (13) ponieważ zaś należy się odwzajemniać, przeto jak do dzieci mówię: Rozszerzcie i wy serca wasze!." zastanawiamy się, co Paweł miał na myśli pisząc o ciasnym sercu? 
W wierszach poprzedzających Paweł pisze o prawach apostoła oraz życiu sługi Bożego, którym rzecz jasna sam jest. Po wersetach 11-13 następuje słowo korygujące, zwracjące się do wierzących Koryntian. 
Jakie znaczenia ma werset 12 i 13? Co oznacza ciasnota w sercach? 
Paweł dotyka tutaj istotnego problemu, dotyka serca człowieka. Większość problemów jakie ma człowiek zaczyna się w sercu, tutaj rzeczy mają swój korzeń, z serca bierze się moc podtrzymujaca pewne zachowania.
Grzech w życiu wierzącej osoby nie pojawia się nagle, on tam już jest, dostał się do serca dużo wcześniej.
Nie bez znaczenia są słowa Jezusa : Mar.6.(20) Mówił bowiem: To, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. (21) Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, (22) cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota; (23) wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka."
Paweł przechodząc do napomnienia Koryntian wyraźnie podkreślił autorytet, który ma, a który udzielił mu Bóg, jako dla apostoła-tłum. posłany. Apostoł to posłany od Boga człowiek do twojego życia. 
Paweł przed napomnieniem zwraca się jednak do Koryntian, prosząc ich o rozszerzenie serca. Skoro to zrobił, oznacza to, że było to konieczne. 
Jeżeli serce będzie zamknięte (ciasne), jeżeli nie wpuszczę tam kogoś, kto może mi pomóc, kto jest posłany od Boga, wówczas ta ciasnota nie pozwoli mi przyjąć Bożego Słowa.
Oznacza to, że ja muszę otwierać serce i zrobić tam miejsce dla Boga.

Najważniejszą przypowieścią Jezusa, którą skierował do uczniów, jest przypowieśc o siewcy. Nazwałbym to przypowieścią o sercu człowieka. Jakie jest twoje serce? 
Z serca bije źródło życia, z serca pochodzą rzeczy, które wpływają na nasze życie. Wezwanie Boga, abyśmy rozszerzali serca, aby nie były zamknięte i ciasne jest cały czas aktualne.
Kochani rozszerzajmy swoje serca, nie zamykajmy się, nie zatwardzajmy serca na Boże Słowo i Jego posłańców.ZNAKI POPRZEDZAJĄCE

Cierpienia i niesprzyjające okoliczności są to rzeczy, które pojawiają się na drodze sprawiedliwych. To one w jakiś sposób wskazują nam, że podążamy za Panem. Z natury nie chcemy przechodzić przez złe okoliczności, trudne chwile czy prześladowania, to jednak one są znakiem, że idziemy za Panem. Jezus powiedział, że "każdy kto chce żyć pobożnie" (to znaczy po Bożemu, z Bogiem, tak jak Bóg nas prowadzi), "ten prześladowanie znosić będzie".      

Jest jednak dla nas dobra wiadomość!
1Pt.1.11 starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie.

Kiedy przechodzimy przez cierpienia dla Chrystusa, stajemy się godni przyjąć "uwielbienie". Zatem ból poprzedza uwolnienie, cierpienie poprzedza chwałę, smutek poprzedza radość. 
Biblia opisuje wielkie cuda, ale też trudności jakie przed cudem następowały. Widzimy Józefa odrzuconego i zapomnianego, ale wierzącego, który otrzymał chwałę i odpłatę za swoją wierność Panu. Widzimy Mojżesza, Dawida, Abrahama, którzy pomimo trudnych okoliczności nie zwątpli i otrzymali odpłatę za swoją wierność Panu. Widzimy Nehemiasza i Ezdrasza, którzy wraz z ludem Bożym podjęli się trudom odbudowu murów i Świątyni. Wśród ataków, prześladowań, znosząc trudy budowy nie poddali się i dzięki czemu dokończyli działa, do którego ich Bóg powołał.
Są znaki poprzedzające chwałę, są też znaki poprzedzające upadek. Bóg przygotował dla nas dobre rzeczy, one przyjdą kiedy będziemy wierzyć i ufać Bogu. 

1Kor.15.57 ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (58) A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.

Krzysztof Gola