Logowanie

Pomoc duchowa

" Mat. 11:28 Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie."

Jak widzimy Jezus zawsze pomagał i wyciągał swoją dłoń do potrzebujących. Jedyną rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to przyjść do Niego. Czytając Pismo Święte widzimy, że Jezus uzdrawiał i uwalniał wszystkich, którzy do Niego przychodzili.

Były to tłumy, które doświadczyły Bożej mocy. Jezus zna Cię po imieniu, On wie jaki problem przechodzisz, współczuje i pragnie Ci pomóc. "Hebr. 2:18  A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą."Modlitwa ma moc

"Dz.Ap. 16:25-26  A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały."

"Jak. 5:14-15 Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim.  A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone."

To jest czas, aby zrzucić bezprawne więzy, uwolnić się od starchu, myśli samobójczych, chorób i przekleństwa. Jezus powiedział, że poznanie prawdy uwalnia, dlatego jedynie Bóg może uwolnić nas z więzów kłamstwa. Bóg pragnie scalić Twoją rodzinę i odbudować małżeństwo. To wszystko jest możliwe dla Boga. On ma moc wyrwać Cię ze szpon narkomanii czy alkoholizmu, uwolnić ze zniewolenia od brudnego seksu i niemoralności. Jezus pragnie uzdrowić Twoje serce z ran i urazów oraz nieprzebaczenia. To czego potrzebujesz jest w Jezusie! Wyciągnij rękę po "Boże koło ratunkowe".

 

Co masz zrobić?

Napisz do nas e-mail bądź list i opisz krótko jakiej pomocy potrzebujesz. kontakt ...
Wierzymy w moc modlitwy oraz Słowa Bożego i bardzo chętnie pomodlimy się o Twoje życie.