Logowanie

Modlitwa o Białystok

"Gdy niebiosa będą zamknięte i nie będzie deszczu, dlatego że zgrzeszyli przed tobą, lecz potem będą się modlić na tym miejscu i wyznawać twoje imię, i odwrócą się od swojego grzechu, gdyż ich poniżyłeś, To Ty usłysz to w niebie i odpuść grzech twoich sług i twojego ludu izraelskiego, bo Ty uczysz ich drogi dobrej, jaką mają kroczyć; a potem spuścisz deszcz na twoją ziemię, którą dałeś twojemu ludowi w dziedziczne posiadanie,"    1 Krl. 8.35-36

Bóg włożył w nasze serca pragnienie modlitwy za nasze miasto. Nie jest to tylko naszym obowiązkiem, ale przede wszystkim wielkim pragnieniem zobaczenia Bożego błogosławieństwa pośród nas. Wierzymy, że przez te modlitwy ludzie wokół nas będą bardziej otwarci na ewangelię Jezusa Chrystusa, a my zobaczymy też potężniejsze działanie mocy Bożej. Bóg pragnie użyć naszych modlitw, aby zbawiać, błogosławić, uzdrawiać i uwalniać wszystkich, którzy otworzą swoje serca dla niego.

Zachęcamy do wspólnej modlitwy wszystkich chrześcijan z różnych kościołów w Białymstoku. Zapraszamy też wszystkich chętnych na nasze spotkania modlitewne, które organizujemy w każdy piątek.

"Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem." Ezech.22.30

Stanąć w wyłomie oznacza wstawiać się za kimś usilnie do Boga i prosić o łaskę, nawrócenie, miłosierdzie i zbawienie. Jest to usilna modlitwa.

"Przeto byłby ich wygubił, jak zamyślał, Gdyby nie Mojżesz, wybraniec jego, Który stanął w wyłomie przed nim, Aby odwrócić gniew jego Tak, aby ich nie wytracił." Ps.106.23

Musimy prosić i szukać Boga.

"Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna."   Ewangelia św. Jana 16:24

Musimy modlić się, aby ludzie nie zginęli ale raczej zbawieni zostali.

"Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, byście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego."  List św. Jakuba 5:16

Bóg chce używać naszych modlitw.

"A Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam."   Ewangelia św. Łukasza 11:9

Bożą wolą jest, aby ludzi żyli w Bożej obfitości. Musimy powiedzieć "nie" temu, który chce niszczyć ludzkie życia, zabijać i usidlać.

"Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały." Ewangelia św. Jana 10:10

Idźcie i głoście dobrą nowinę o Jezusie!

"I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony." Ewangelia św. Marka 16:15-16