Logowanie

Kurs biblijny "Fundamenty Wiary"

Fundamenty wiary są kursem, który w sposób praktyczny przygotowuje nas do życia z  Bogiem oraz służy, do założenia najlepszego fundamentu w życiu nowonawróconego człowieka. W krótkim czasie, oraz w przystępnej formie, zakładane są fundamenty życia , które zawsze decydują o przyszłości danej osoby.

Fundamenty, jak sama nazwa wskazuje, zakładane są po to, aby można było na nich budować. Biblia mówi, że nie można założyć innego fundamentu jak Jezus Chrystus. Tak więc fundamentem jest poznanie Jezusa, tego, co On uczynił dla nas, tego, Kim On jest oraz tego, kim my jesteśmy w Nim. Są to podstawy, które zdecydują jaką budowlę wybudujesz w swoim życiu. Czy będziesz prowadził życie w zwycięstwie, życie w Duchu i mocy Bożej, czy też będziesz miotany przez okoliczności i burze tego świata.

Załóż swój fundament na skale, którą jest Chrystus

"Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy,To wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym fundamencie, się ostoi, ten zapłatę odbierze;Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak, jak przez ogień." 1 List św. Pawła do Koryntian 3:11-15


Jako pastor kościoła, zachęcam Cię do przejścia przez Boży czas przygotowania i uczniostwa.Bycie uczniem, to pokora względem Boga, jak i innych ludzi. Kursy i szkoły biblijne są Bożym sposobem czynienia z nas uczniów, co też widzimy w całej Biblii. Jako uczniowie Jezusa, powinniśmy z pokorą odnosić się do Jego słowa, a także poświęcić niezbędny czas w celu przygotowania naszego życia do służby.Twoje życie jest w twoich rękach. Możesz zrobić z nim co chcesz. Jeżeli umrzesz dla siebie, ożyjesz dla Boga. Kiedy stajesz się uczniem Pana, umierasz dla siebie, poddajesz się pod Jego działanie, ale też dostajesz skarby, które nigdy nie będą Ci zabrane.

"Szukajcie Królestwa Bożego..." jest to najważniejszy czas twego życia, załóż dobry fundament.

Krzysztof Piotr Gola