Logowanie

Akcja ewangelizacyjna "Bliżej Jezusa"

"Bliżej Jezusa" to szereg ulicznych ewangelizacji i imprez mających na celu głoszenie ewangelii oraz różne działania na rzecz naszego miasta.
Jak wskazuje nazwa naszych ewangelizacji celem jest zbliżenie ludzi do Jezusa. Czynimy to poprzez koncerty chrześcijańskie, głoszenie Słowa Bożego, składanie świadectw działania Bożego w naszym życiu i inne.
.