Chrzest wodny

Czy wiesz czym jest chrzest wodny i dlaczego chrześcijanie chrzczą się?

Kilka najważniejszych rzeczy o chrzcie:
a) chrzest jest znakiem oddania życia Jezusowi i wiarą w to, kim jest Jezus i co uczynił
b) w biblii nie ma mowy o chrzcie niemowląt
c) chrzest to zanurzenie w wodzie
d) chrzest wodny jest na tyle ważny, że jest jednym z warunków zbawienia
Jeżeli wierzysz w Jezusa i czujesz potrzebę chrztu wodnego to skontaktuj się z nami.

Rz.6.4 Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.