Logowanie

Serdecznie zapraszamy na regionalną konferencję KBWCH w Białymstoku
Głównymt tematem konferencji jest wyposażenie przywódców i liderów.

Data:
9 czerwca 2018 (sobota)

Miejsce :
ul.Ciepła 15, Klub Mikron (wejście od podwórza, I piętro)

Plan spotkań :
10:00 – Rozpoczęcie (uwielbienie)
10:30 – 11:15 – I sesja – Richard Brunton
11:15 – 11:45 – Przerwa 30min.
11:45 – 12:30 – II sesja – Richard Brunton
12:30 – 12:45 – Przerwa 15min.
12:45 – 13:30 – III sesja (pytania) – Richard Brunton
13:30 – 14:30 – Przerwa obiadowa 60min.
14:30 – 14:45 – Uwielbienie 15min.
14:45 – 15:30 – IV Sesja – Andrzej Nędzusiak
15:30 – 15:45 – Przerwa 15 min.
15:45 – 16:30 – V Sesja – Refleksje, pytania, modlitwa...itp.
16:30 – Zakończenie

Obiady:
Prosimy o potwierdzenia zamówienia obiadu (catering) do dnia 6 czerwca u pastora Krzysztofa (693-430-007).
Cena 10,00zł 

Kafeteria:
W trakcie konferencji będą 4 przerwy :)  - zapraszamy do naszej kafeterii na kawę i ciasta.

Opieka nad dziećmi:
We własnym zakresie. W wynajmowanym klubie nie ma sali dla dzieci.